Montáž plynoinštalácie je taká oblasť na ktorú musí mať každá firma oprávnenia a certifikáty. My ich samozrejme vlastníme a preto vám vieme ponúknuť aj služby v tejto oblasti:

☑ Nízkotlakové prípojky k domom.

☑ Vonkajšie plynovody.

☑ Vnútorné plynovody v bytoch domoch a iných budovách.

☑ Montáže výmeny regulátorov, ventilov HUV,ventilov pred spotrebičami, plynových ohrievačov,gamatiek, infražiaričov, kuchynských plynových spotrebičov.

Sme držiteľom oprávnenia na montáž plynového zariadenia sk B vydaného technickou inšpekciou. Skúška zvárača - štátna skúška.

☑ rozvod plynu
☑ rekonštrukcie
☑ montáž regulátorov tlaku plynu
☑ montáž spotrebičov
☑ revízie